• 0

Όροι και Προϋποθέσεις

1. ΓΕΝΙΚΑ

Στους όρους και προϋποθέσεις που απαριθμούνται στη συνέχεια του κανονισμού, οι εκφράσεις που σημειώνονται εδώ, αναφέρονται σε συγκεκριμένους όρους:

 1. ΑΘΛΗΤΕΣ. Οι αγωνιζόμενοι, αυτοί δηλαδή που έχουν εγγραφεί επίσημα και συμμετέχουν στο LESVOS TRAIL 2018, σε οποιαδήποτε από τις διαδρομές του.

 2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΛΥΒΟΥ, σε συνεργασία και με την υποστήριξη των τοπικών φορέων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, δηλαδή της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, του ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, της ΕΤΑΛ και του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

 3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ. Οι τρεις Επιτροπές που είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση και λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις σχετικά με το αθλητικό γεγονός.

Το Αθλητικό Γεγονός :

Διαδρομή Α’: LESVOS TRAIL 25 km

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07.10.2018, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ : ΠΕΤΡΑ, ΒΑΦΕΙΟΣ, ΟΡΕΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ, ΛΙΓΩΝΑ, ΠΕΤΡΙ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ) – ΒΑΦΕΙΟΣ – ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ (Λαγός, Ξηρά Ράχτα, Προφήτης Ηλίας, Ξηρά Ράχτα, Υψηλομέτωπο, Λίμνες ) – ΛΙΓΩΝΑ – ΠΕΤΡΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ.

Κατηγορίες Αθλητών: Άνδρες/Γυναίκες – α. 18-39 ετών, β. 40-49 ετών γ. 50 ετών και άνω.

(Για κάθε κατηγορία το όριο είναι 10 αθλητές, σε αντίθετη περίπτωση οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν ανάλογα)

Διαδρομή Β’: LESVOS RUNNING 12 km

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07.10.2018, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ : ΠΕΤΡΑ, ΒΑΦΕΙΟΣ, ΛΙΓΩΝΑ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ) – ΒΑΦΕΙΟΣ – ΛΙΓΩΝΑ – ΑΓΙΑ ΦΩΤΙΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ.

Κατηγορίες Αθλητών: Άνδρες/Γυναίκες – α. Έφηβοι από 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα, β. 18-39 ετών, γ. 40 ετών και άνω

Διαδρομή Γ‘: MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 km

ΧΡΟΝΟΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ 06.10.2018, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 19:15 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ : ΜΟΛΥΒΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΟΛΥΒΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΚΑΣΤΡΟ – ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗ – ΤΣΙΠΟΥΡΙ – ΚΟΥΚΟΣ – ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΚΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Κατηγορίες Αθλητών: Άνδρες/Γυναίκες – α. Έφηβοι από 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα, β. 18-39 ετών, γ. 40 ετών και άνω

Διαδρομή Δ‘: LESVOS WALK 6 km

ΧΡΟΝΟΣKYΡIAKH 07.10.2018 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 9:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ : ΒΑΦΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΒΑΦΕΙΟΣ – ΛΙΓΩΝΑ – ΠΕΤΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ

Περπάτημα με ξενάγηση στα μονοπάτια του Lesvos Trail:

Οι περιπατητές που επιθυμούν να περπατήσουν θα ξεκινήσουν είτε με λεωφορείο από την Πέτρα με αναχώρηση στις 9:00 για τον Βαφειό (περιλαμβάνεται στην ηλεκτρονική εγγραφή με συγκεκριμένους όρους) ή, αν το προτιμάνε, θα βρίσκονται από μόνοι τους στον Βαφειό για την εκκίνηση.

Μία κατηγορία «δυναμικό βάδην», ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.

Διαδρομή Ε‘: LESVOS FAMILY TRAIL 7 km

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07.10.2018, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 11:10 π.μ.

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΤΡΑ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ – ΠΕΤΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – ΓΗΠΕΔΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ.

Κατηγορίες Αθλητών: α. Ανδρών, Εφήβων (αγόρια 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα) και

Β. Γυναικών, Εφήβων (κορίτσια 15-18 ετών με υπεύθυνη δήλωση γονέα)

Διαδρομή ΣΤ’: LESVOS KIDS 1 km

ΧΡΟΝΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 07.10.2018, ΕΚΚΙΝΗΣΗ 11:30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ: ΠΕΤΡΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ 1000 μέτρα.

Κατηγορίες Αθλητών: Αγόρια/Κορίτσια – ενδεικτικά 8-15 ετών.

(ανάλογα με το ενδιαφέρον θα διαμορφωθούν υποκατηγορίες και αποστάσεις)

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ και ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με τη δήλωση συμμετοχής ο αθλητής αποδέχεται τους παρόντες κανονισμούς τέλεσης της διοργάνωσης, οφείλει να τους σεβαστεί, να υπακούει στις υποδείξεις της οργανωτικής επιτροπής, των υπευθύνων ασφαλείας καθώς και των κριτών της διοργάνωσης. Κατανοεί ότι θα κινηθεί σε ορεινό περιβάλλον, με δύσβατο έδαφος και κατά τη διάρκεια των διαδρομών θα είναι εκτεθειμένος στις όποιες καιρικές συνθήκες θα επικρατούν στην περιοχή τη συγκεκριμένη ημέρα.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη διαδρομή LESVOS TRAIL 25 χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο άνδρες και γυναίκες μεγαλύτεροι των 18 ετών.

Στη διαδρομή LESVOS RUNNING 12 χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν έφηβοι, άνδρες και γυναίκες.

Στη διαδρομή MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν έφηβοι, άνδρες και γυναίκες.

Στη διαδρομή LESVOS WALK 6 χλμ. μπορούν να λάβουν μέρος όλοι, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Στη διαδρομή LESVOS FAMILY TRAIL 7 χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν έφηβοι, άνδρες και γυναίκες.

Στη διαδρομή LESVOS KIDS 1 χλμ. μπορούν να λάβουν μέρος παιδιά με ενδεικτική ηλικία από 8-15 ετών.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η διαδικασία εγγραφής έχει ως εξής:

Συμπληρώνετε την αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, επιλέγοντας όλα τα απαραίτητα πεδία ανάλογα με τη διαδρομή που επιθυμείτε.

Α. LESVOS TRAIL 25 χλμ.

Β. LESVOS RUNNING 12 χλμ.

Γ. MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ.

Δ. LESVOS WALK 6 χλμ.

Ε LESVOS FAMILY TRAIL 7 χλμ.

-ΣΤ LESVOS KIDS 1 χλμ.

Την αίτηση προεγγραφής μπορείτε να την συμπληρώσετε σε ηλεκτρονική μορφή στο: www.lesvostrail.eu.

Με τη συμπλήρωση της δήλωσης συμμετοχής ο αιτών συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που έχει θέσει η διοργάνωση, και για τις έξι διαδρομές του αθλητικού γεγονότος «LESVOS TRAIL 2018».

5. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής για τις διαδρομές είναι:

Διαδρομή Α’: LESVOS TRAIL 25 χλμ. – Κύρια Διαδρομή

Η συμμετοχή είναι 20 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα για όσους εγγραφούν έως 20.08.201825 ευρώ για εγγραφές έως 10.09.2018 και 30 ευρώ για όσους δηλώσουν συμμετοχή από τις 11.09.2018 έως τις 04.10.2018, οπότε και ολοκληρώνονται οι εγγραφές. Για τους τελευταίους θα διατεθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με σειρά προτεραιότητας βάσει των εγγραφών.

Για τα μέλη αναγνωρισμένων, επίσημων Αθλητικών Σωματείων (σύμφωνα με τον επίσημο αριθμό μητρώου τους) το κόστος ανέρχεται σε 15 ευρώ, με όριο εγγραφής τους έως τις 04.10.2018 για να τους παρέχεται η έκπτωση.

Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, ειδική τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό διοργάνωσης, μπλούζα αθλητική, συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων, συμμετοχή στο Pasta party (Σάββατο 06.10.2018, στις 18:00) και στην ενημέρωση πριν από το party (η παρουσία στην ενημέρωση είναι υποχρεωτική για τους αθλητές).

Διαδρομή Β’: LESVOS RUNNING 12 χλμ.

Για τη διαδρομή των 12 χλμ. η συμμετοχή είναι 15 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα για εγγραφές που θα γίνουν έως 20.08.2018. Για εγγραφές έως τις 10.09.2018 η συμμετοχή είναι 20 ευρώ και από τις 11.09.2018 έως τις 04.10.2018, που ολοκληρώνονται οι εγγραφές, 25 ευρώ. Για τους συμμετέχοντες των τελευταίων ημερομηνιών θα δοθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με σειρά προτεραιότητας βάσει των εγγραφών .

Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, ειδική τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό διοργάνωσης, μπλούζα αθλητική, συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων, συμμετοχή στο Pasta party (Σάββατο 06.10.2018, στις 18:00) και στην ενημέρωση πριν από το party (η παρουσία στην ενημέρωση είναι υποχρεωτική για τους αθλητές).

Διαδρομή Γ‘: MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ

Για τη διαδρομή των 6 χλμ. η συμμετοχή είναι 15 ευρώ με τα διαθέσιμα προϊόντα του αγώνα έως τις 20.08.2018. Για εγγραφές έως 10.09.2018 είναι 20 ευρώ και από τις 11.09.2018 ως τις 04.10.2018, που ολοκληρώνονται οι εγγραφές, η συμμετοχή είναι 25 ευρώ και θα δοθούν τα εναπομείναντα προϊόντα του αγώνα με σειρά προτεραιότητας βάσει των εγγραφών.

Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, ειδική τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό διοργάνωσης, μπλούζα αθλητική, φακός κεφαλής, συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

Διαδρομή Δ’: LESVOS WALK 6 χλμ.

Δεν έχει κόστος, για όσους κινηθούν με δικά τους αυτοκίνητα, αλλά για να συμμετάσχει κάποιος και να λάβει αναμνηστικό συμμετοχής, θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη εγγραφή (ή ηλεκτρονική) έως τις 04.10.2018.

Αναβάθμιση Πακέτου LESVOS WALK 6 χλμ. 6 ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται η μεταφορά με λεωφορείο από την Πέτρα στο Βαφειό, όπου είναι η εκκίνηση της διαδρομής, και δώρο το Tshirt του αγώνα (για εγγραφές από 10.09.2018 έως 04.10.2018 το Tshirt του αγώνα θα δοθεί μέχρι εξαντλήσεως και ανάλογα τη διαθεσιμότητα). Οι εγγραφές για την μεταφορά με λεωφορείο ισχύουν έως της 04.10.2018, εφόσον έχει γίνει η διαδικασία αγοράς του πακέτου.

Για όλους ισχύει η συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

Διαδρομή Ε: LESVOS FAMILY TRAIL 7 χλμ.

Για τη διαδρομή των 7 χλμ. η συμμετοχή είναι 10 ευρώ .

Δώρα με την εγγραφή: αριθμός αγώνα, ειδική τροφοδοσία σε σταθμούς, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής (θα σταλεί ηλεκτρονικά), αναμνηστικό T-shirt του αγώνα για εγγραφές από 10.09.2018 έως 04.10.2018 (μετά από αυτή την ημερομηνία το T-shirt του αγώνα θα δοθεί μέχρι εξαντλήσεως και ανάλογα τη διαθεσιμότητα), συμμετοχή στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

Διαδρομή ΣΤ’: LESVOS KIDS 1 χλμ.

Δεν έχει κόστος, αλλά για να συμμετάσχει κάποιος και να λάβει αριθμό αγώνα, θα πρέπει να κάνει την κατάλληλη εγγραφή (ή ηλεκτρονική) έως τις 04.10.2018.

Για τη διαδρομή LESVOSkids, είναι υποχρεωτική η συνοδεία κηδεμόνα και η υπογραφή του σχετικού υποδείγματος Υπεύθυνης Δήλωσης, που επισυνάπτεται. Η Υπ. Δήλωση θα πρέπει να παραδοθεί στη γραμματεία.

Όσα παιδιά εγγραφούν έως τις 10.09.2018 θα τους δοθεί δώρο παιδικό Tshirt του αγώνα. Μετά την ημερομηνία αυτή το παιδικό Tshirt θα δοθεί ανάλογα με την διαθεσιμότητα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.Συμμετοχή των παιδιών στην εκδήλωση απονομής με μικρό μπουφέ με την λήξη των αγώνων.

Σε περίπτωση αναβολής της διοργάνωσης, δεν επιστρέφεται το κόστος συμμετοχής.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για όλες τις διαδρομές του LESVOS TRAIL, όπου απαιτείται οικονομική συμμετοχή ή αναβάθμιση πακέτου, θα τεκμηριώνεται από την κατάθεση στο λογαριασμό με δικαιούχο: ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (ΑΦΜ 800226525), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑAρ. Λογαριασμού: 407/450001-62 , IBAN:GR5901104070000040745000162, BIC ETHNGRAA ή ΤΡΑΠΕΖΑ ΕUROBANK Aρ. Λογαριασμού: 0026.0319.63.0200684532, IBAN:GR9402603190000630200684532, ή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα (οδηγίες στη φόρμα ηλεκτρονικής εγγραφής).

Σημειώνεται ότι η εξόφληση πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών από την εγγραφή-δήλωση συμμετοχής στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης.

Σε περίπτωση κατάθεσης στον ενδεδειγμένο λογαριασμό θα πρέπει να αναφέρεται στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο του αθλητή και να αποσταλεί σχετική ενημέρωση με e-mail. Επιβεβαίωση θα παρέχεται με ενημερωτικό e-mail, που θα αποστέλλεται στους εγγραφέντες από την διοργάνωση. Η κατάθεση ενέχει θέση απόδειξης είσπραξης.

7. ΠΑΡΟΧΕΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, που θα δηλώσουν συμμετοχή στην εκδήλωση, θα έχουν πρόσβαση στις παροχές της διοργάνωσης. Ο κάθε αθλητής δικαιούται αριθμό αγώνα, ειδική τροφοδοσία αθλητή σε σταθμούς στη διάρκεια των διαδρομών, αναμνηστικό πιστοποιητικό συμμετοχής και χρονομέτρηση. Επίσης, δικαιούται όλων των υπηρεσιών του LESVOS TRAIL 2018, όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και διάσωσης (περιγραφή στα πακέτα αγώνα).

Στον τερματισμό της διαδρομής LESVOS TRAIL, θα παρέχεται ιατρική υποστήριξη σε όποιον την χρειαστεί, όπως και παρακολούθηση από τους σταθμούς ελέγχου του αγώνα. Καλύπτεται, επίσης, η μετακίνηση στον χώρο τερματισμού, όσων αθλητών εγκαταλείψουν ή αποκλειστούν, με οχήματα της διοργάνωσης, από τα καθορισμένα σημεία ελέγχου της διαδρομής (χάρτης). Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθλητής εγκαταλείψει τη διαδρομή από επιλογή του μεταβαίνει στο κοντινότερο σημείο ελέγχου για να του παρασχεθεί μέριμνα μετάβασης στον τερματισμό, αλλιώς η διοργάνωση δεν επιβαρύνεται με την ευθύνη για την οδική ή άλλη μεταφορά αθλητών που εγκαταλείπουν τον αγώνα, ωστόσο θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια εξυπηρέτησής τους.

8. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ

Η τελική κατάταξη των αγώνων είναι η κατάταξη που παρέχεται από το σύστημα χρονομέτρησης των αθλητών, που έχει επιλεγεί από τους διοργανωτές, και δεν επιδέχεται καμίας αμφισβήτησης.

Σε καμία περίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα δοθούν διπλά μετάλλια σε αθλητές και αθλήτριες που τερματίζουν μαζί. Μοναδικό κριτήριο κατάταξης αποτελεί η σωστή κάλυψη και διέλευση από τη νοητή γραμμή τερματισμού. (Ηλεκτρονική χρονομέτρηση)

9. ΑΓΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 06.10.2018

Το Σάββατο 06.10.2018 στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου θα πραγματοποιηθεί η διαδρομή MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ. στις 19:15 μ.μ. Παράλληλα, μετά την εκκίνηση του αγώνα θα γίνει μέσα στο Συνεδριακό Κέντρο ενημέρωση των αθλητών που θα τρέξουν την επόμενη ημέρα.

Μετά το τέλος της ενημέρωσης και του αγώνα θα γίνουν απονομές και Pasta Party με μικρό μπουφέ με τοπικά ζυμαρικά.

10. ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 07.10.2018

Την Κυριακή 07.10.2018 θα ξεκινήσουν από την Πλατεία της Πέτρας οι αγώνες που περιλαμβάνονται στην δεύτερη ημέρα της διοργάνωσης. Στις 9:00 θα ξεκινήσουν για το Βαφειό τα λεωφορεία με τους αθλητές που θα συμμετέχουν στο LESVOS WALK 6 χλμ, στις 10:00 π.μ. ο μεγάλος αγώνας LESVOS TRAIL 25 χλμ., στις 11:00 π.μ το LESVOS RUNNING 12 χλμ., στις 11:10 LESVOS FAMILY TRAIL 7 χλμ. και στις 11:30 το LESVOS KIDS 1χλμ. Μετά το τέλος των αγώνων θα γίνουν οι απονομές στο χώρο του τερματισμού και θα υπάρχουν εκδηλώσεις και μπουφές για όλους τους αθλητές.

Οι διαδρομές ακολουθούν πεζοπορικά μονοπάτια και βατούς δασικούς δρόμους. Είναι σηματοδοτημένες με μόνιμή ή/και προσωρινή σήμανση σε όλο το μήκος τους. Αναλυτική περιγραφή για κάθε διαδρομή ανακοινώνεται μαζί με χάρτες στο www.lesvostrail.eu και στα κοινωνικά μέσα και ιστοσελίδες, (fb: LesvosTrail2018, http://www.theotheraegean.com), που αποτελούν και τα επίσημα κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες του αθλητικού γεγονότος, αλλά θα αναπαράγονται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των φορέων που υποστηρίζουν τον αγώνα. Κάθε αλλαγή, προσθήκη ή διευκρίνηση θα ανακοινώνεται εγκαίρως στα παραπάνω μέσα.

11. LESVOS TRAIL 25 χλμ.

Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOS TRAIL, η διάρκεια του αγώνα έχει όριο έγκυρου τερματισμού τις 4 ώρες και 15 λεπτά. Στο σημείο ελέγχου (elimination point), που βρίσκεται στο 2Ο σταθμό τροφοδοσίας, ΠΟΡΤΕΣ (στα 8,4 χλμ. της διαδρομής), ο κριτής μπορεί να σταματήσει τους αγωνιζόμενους και να τους αφαιρέσει τον αριθμό σε περίπτωση που έχουν χρόνο μεγαλύτερο της 1 ώρας και 30 λεπτών (με απόφαση των κριτών). Τα όρια αποκλεισμού είναι κοινά για όλες τις κατηγορίες των αθλητών, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας.

Μετά από τη συμπλήρωση του χρόνου που αναφέρεται, οι σταθμοί συνεχίζουν να καταγράφουν τους αθλητές, αλλά ως εκπρόθεσμους, και οι αθλητές που καταφθάνουν εκεί έχουν υποχρέωση να παραδώσουν τον αριθμό τους. Οι αθλητές που δεν θα συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των κριτών και δεν θα σταματήσουν μπορούν να συνεχίσουν τη διαδρομή, αφού παραδώσουν τον αριθμό τους, εκτός συναγωνισμού και με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Σύμφωνα με την εγγραφή, θεωρείται ότι ο αθλητής έχει δηλώσει υπεύθυνα αποδοχή αποποίησης ευθύνης της διοργάνωσης για οτιδήποτε του συμβεί από εκείνο το χρονικό σημείο και έπειτα. Αν, παρ’ όλα αυτά, δεν δεχτεί να παραδώσει τον αριθμό του και συνεχίσει τη διαδρομή, οι κριτές της διοργάνωσης έχουν τη δικαιοδοσία να τον αποκλείσουν οριστικά και από μελλοντικές διοργανώσεις του LESVOS TRAIL.

Τέλος, για να θεωρηθεί ένας τερματισμός έγκυρος, θα πρέπει να γίνει μέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται παραπάνω, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, όλων των κατηγοριών. Όσοι αθλητές τερματίσουν εκπρόθεσμα, θα παρουσιαστούν στα επίσημα αποτελέσματα ως «εγκαταλείψαντες».

12. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ

Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να φέρει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύπτοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των σταθμών ή απώλεια του αριθμού τιμωρείται με αποκλεισμό με απόφαση των κριτών που εξετάζουν το ενδεχόμενο.

Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή γίνεται μόνο από τον ίδιο, από την Γραμματεία του αγώνα, και μόνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοπροσωπείας. Ειδικότερα για τις διαδρομές LESVOS TRAIL 25 χλμ., LESVOS RUNNING 12 χλμ. και MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ. θα πραγματοποιηθεί την παραμονή του αγώνα στο Συνεδριακό Κέντρο Μολύβου, στις 06.10.2018, και ώρα 18:00. Tότε, θα γίνει και η ειδική παρουσίαση των διαδρομών (orientation) / ενημέρωση αθλητών και θα ακολουθήσει pasta party για τους εγγεγραμμένους αθλητές, όπου θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους παραλαμβάνοντας τους αριθμούς τους και τα υλικά (τσάντα) του Αγώνα. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τους δρομείς του LESVOSTRAIL 25 χλμ. και του LESVOS RUNNING 12 χλμ.

Η παραλαβή του αριθμού αγώνα του κάθε αθλητή για τους υπόλοιπους αγώνες της επόμενης ημέρας θα γίνει την Κυριακή 07.10.2018 στη γραμματεία που θα βρίσκεται στην πλατεία της Πέτρας από τις 09:00 και έως 30 λεπτά πριν την εκκίνηση του αγώνα που συμμετέχει ο κάθε αθλητής.

13. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Το όριο ως προς τον μέγιστο αριθμό αθλητών που μπορεί να φιλοξενήσει η διοργάνωση καθορίζεται από τους διοργανωτές ανάλογα με τις εγγραφές. Οι διοργανωτές έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν όριο κατά τη διάρκεια των εγγραφών εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

14. ΚΙΝΗΣΗ – ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στις διαδρομές χωρίς να σχηματίζουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς ή διαδρομής.

15. ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ

Απαγορεύεται η συνοδεία αθλητών σε μέρος της διαδρομής από φίλους, συγγενείς και οικόσιτα ζώα. Όποιος αθλητής επιθυμεί να τρέξει με συνοδεία ζώου συντροφιάς πρέπει να το έχει δεμένο, να ακολουθεί τον τελευταίο αθλητή και η προσπέρασή του επιτρέπεται μόνο κατόπιν συγκατάβασής του.

16. ΒΟΗΘΕΙΑ

Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική βοήθεια, ή τεχνική υποβοήθηση αθλητών μεταξύ τους καθώς και η χρήση οποιουδήποτε μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου. Επιτρέπεται η χρήση μπατόν, χάρτη, πυξίδας, GPS, κινητού τηλεφώνου.

17. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ειδικότερα για τη διαδρομή LESVOS TRAIL, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε όλες τις συσκευασίες τροφής που θα φέρουν επάνω τους, τον αριθμό συμμετοχής τους, όπως θα ενημερωθούν στην παρουσίαση (orientation). Για όλες τις διαδρομές, απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη οποιουδήποτε υλικού συσκευασίας κατά μήκος της διαδρομής. Στους χώρους της τροφοδοσίας και στους σταθμούς ελέγχου θα υπάρχει ειδικός κάδος απορριμμάτων. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή έως και αποκλεισμό.

18. ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Για τους δρομείς που θα λάβουν μέρος στο LESVOS TRAIL θα υπάρχουν 5 ειδικοί σταθμοί τροφοδοσίας που θα προσφέρουν νερό και τροφή, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα.

Για τους αθλητές του LESVOS RUNNING θα υπάρχουν 4 ειδικοί σταθμοί τροφοδοσίας που θα προσφέρουν νερό και τροφή, όπως περιγράφεται στον συνημμένο πίνακα. Σε κάθε άλλο σημείο ελέγχου θα υπάρχει νερό, ενεργειακό ή ισοτονικό ρόφημα. Στις άλλες διαδρομές ο κάθε αθλητής είναι υποχρεωμένος αναλόγως των αναγκών του να μεταφέρει την απαραίτητη τροφή και νερό που θα του εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της διαδρομής. Οι διοργανωτές θα μεριμνήσουν για την ύπαρξη τουλάχιστον 2 σημείων ελέγχου, όπου θα παρέχεται νερό.

19. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η διοργάνωση δεν υποχρεώνει τους αθλητές να μεταφέρουν συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Ειδικότερα όμως για τη διαδρομή LESVOS TRAIL και LESVOS RUNNING συστήνεται να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους, για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ.) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται από το προσωπικό των σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Οι αθλητές έχουν την ευθύνη μεταφοράς ενός ή δύο δοχείων για να δέχονται ξεχωριστά νερό και ισοτονικό.

Η μεταφορά σακιδίων υδροδοσίας ή σακιδίων πλάτης ή μέσης, γενικότερα, επιτρέπεται. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνεται με ευθύνη του αθλητή. Σε κάθε αθλητή του LESVOS TRAIL κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής ενημέρωσης τούς την παραμονή του αγώνα θα δοθεί στο πακέτο εγγραφής, μαζί με τον αριθμό του αγώνα και καρτελάκι, ώστε να έχει την δυνατότητα να παραδώσει στην διοργάνωση κάποια αντικείμενα για φύλαξη στους τερματικούς σταθμούς.

20. ΣΤΑΘΜΟΙ-ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υπάρχουν ­­­5 συνολικά σταθμοί-σημεία ελέγχου. Στον σταθμό 3 ΠΡ. ΗΛΙΑΣ θα υπάρχει κριτής που θα καταγράφει τους αθλητές, ενώ στους υπόλοιπους θα υπάρχουν ομαδάρχες για την καταγραφή. Κάθε σταθμός τροφοδοσίας αποτελεί και σημείο ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές.

Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό ελέγχου θεωρείται άκυρος. Τα σημεία ελέγχου όπως φαίνονται στο χάρτη αποτελούν και σημεία ασφάλειας και φέρουν τη σχετική σήμανση, για τους αθλητές στα οποία μπορούν να δηλώσουν τυχόν τραυματισμό ή ανάγκη χορήγησης βοήθειας.

21. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του και με κόστος 50 ευρώ. Κάθε ένσταση θα πρέπει να κατατίθεται εγγράφως στη γραμματεία του αγώνα. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο της Διοργάνωσης και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε τυχόν συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.

22. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επισημαίνεται ότι οι Αθλητές συμμετέχουν στον αγώνα με δική τους ευθύνη και με απαραίτητη προϋπόθεση την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής, η οποία καταγράφεται στο ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών. Η οργάνωση επιτηρεί τις διαδρομές, όσο αυτό είναι δυνατό, για την αποφυγή οποιουδήποτε απρόοπτου και παρέχει ιατρική βοήθεια σε αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη με την βοήθεια της Ιατρικής ομάδας και άλλων εθελοντικών ομάδων, όπως της Ομάδας Διάσωσης Λέσβου.

Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό. Στους Κεντρικούς Σταθμούς Ελέγχου με την κατάλληλη σήμανση, θα υπάρχει δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από εξειδικευμένο προσωπικό που θα αντιμετωπίσει τα τυχόν προβλήματα των αθλητών.

Προβλέπεται η ύπαρξη ιατρού του αγώνα και ομάδας εθελοντών ιατρών, που ορίζονται από την επιτροπή διοργάνωσης.

Εφόσον ο ιατρός του αγώνα γνωματεύσει, ότι κάποιος αθλητής βρίσκεται σε κατάσταση που δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, τότε ο αθλητής υποχρεούται να παραδώσει τον αριθμό του και να μην συνεχίσει τον αγώνα αλλά και να ακολουθήσει τις οδηγίες και εντολές του ιατρού. Σε όλους τους σταθμούς-σημεία ελέγχου, μπορεί να δηλώνει ο κάθε αθλητής τυχόν ιατρικό ζήτημα που αντιμετωπίζει και σε συγκεκριμένους σταθμούς παρέχονται πρώτες βοήθειες και ιατρικό κιτ- υλικά αντιμετώπισης μικροατυχημάτων.

Η διοργάνωση του αγώνα έχει μεριμνήσει για σύστημα εθελοντών ασφάλειας και ομάδας διάσωσης καθώς και για αμεσότητα επικοινωνίας μέσω του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Νήσου Λέσβου.

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

Η Επιτροπή Διοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Κριτών μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει τις διαδρομές, αν, για οποιονδήποτε λόγο, υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των αθλητών.

Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη ή και να ματαιώσει ή να αναβάλλει την εκδήλωση κατά την κρίση της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του αγώνα ή λόγω κακοκαιρίας ή άλλης ανωτέρας βίας.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει θα ανακοινώνεται σχετικά στην ιστοσελίδα του Αγώνα www.lesvostrail.eu, πριν την ημέρα διεξαγωγής ή με σχετικές ανακοινώσεις την ίδια την ημέρα της διεξαγωγής. Οποιαδήποτε τροποποίηση κρίνεται αναγκαία από την επιτροπή δεν τίθεται σε αμφισβήτηση.

24. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο κανονισμού.

Είναι, επίσης, υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα, όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει, επίσης, όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στις αρμόδιες επιτροπές του αγώνα.

25. ΠΟΙΝΕΣ

Όλες οι παρακάτω παραβάσεις επιφέρουν την ποινή του αποκλεισμού:

 • Μη εμφάνιση ή αλλοίωση αριθμού συμμετοχής.

 • Αποδοχή εξωτερικής βοήθειας.

 • Χρήση μηχανοκίνητου βοηθητικού μέσου.

 • Ρίψη απορριμμάτων.

 • Παρεμπόδιση άλλου αθλητή ή αντιαθλητική συμπεριφορά.

 • Μη συμμόρφωση με οδηγίες κριτών.

 • Αγένεια – Ανάρμοστη συμπεριφορά προς την οργανωτική επιτροπή, κριτές, εθελοντές κλπ.

 • Εγκατάλειψη συναθλητή που βρίσκεται σε ανάγκη και ζητά βοήθεια και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

 • Μη παρουσία σε σταθμό ελέγχου.

 • Χρήση απαγορευμένων ή ναρκωτικών ουσιών.

 • Άρνηση εξέτασης από γιατρό της διοργάνωσης, αν αυτό κριθεί, απαραίτητο οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των διαδρομών.

 • Εγκατάλειψη του αγώνα και μη ενημέρωση κριτή ή υπεύθυνου σταθμού επιφέρει την ποινή του αποκλεισμού από κάθε μελλοντική διοργάνωση.

 • Κοψίματα διαδρομής (shortcuts)

Επίσης, οποιαδήποτε άλλη αντιαθλητική συμπεριφορά διαπιστωθεί επιφέρει αναλογικά ποινές έως και τον αποκλεισμό από κάθε μελλοντική διοργάνωση του LESVOS TRAIL.

26. ΕΠΑΘΛΑ

Τα έπαθλα και τα αναμνηστικά του αγώνα και των συμμετεχόντων στις διαδρομές θα ανακοινωθούν στην πορεία της διοργάνωσης, κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές και τους χορηγούς της εκδήλωσης και θα διανεμηθούν στους νικητές των κατηγοριώνοι οποίοι θα προκύψουν από τα αποτελέσματα των διαδρομών.

Οι τρεις πρώτοι νικητές της διαδρομής LESVOS TRAIL 25 χλμ. και LESVOS RUNNING 12 χλμ., θα πάρουν κύπελλο και μετάλλιο. Στις διαδρομές MOLYVOS NIGHT RUNNING 6 χλμ. και LESVOS FAMILY TRAIL 7 χλμ. θα πάρουν κύπελλο και μετάλλιο οι 3 πρώτοι στην κατηγορία ανδρών και οι 3 πρώτοι στην κατηγορία γυναικών. Οι αθλητές στις διαδρομές LESVOS WALK, και LESVOSkids, θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής. Βεβαίωση συμμετοχής θα δοθεί και σε όλους τους αθλητές, όλων των διαδρομών, που θα τερματίσουν έγκυρα τον αγώνα. Όλοι οι αθλητές σε όλες τις κατηγορίες, που θα εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του αγώνα έως τις 10.09.2018, θα λάβουν αθλητικό T-shirt του Αγώνα και αναμνηστικά δώρα σε αθλητικό σακίδιο. Οι υπόλοιποι που θα εγγραφούν ως την καταληκτική ημερομηνία 04.10.2018 θα λάβουν τα δώρα ανάλογα με την διαθεσιμότητα μέχρι και την εξάντλησή των αποθεμάτων.

27. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την αίτηση συμμετοχής κάθε αθλητής επιτρέπει στον οργανωτή τη φωτογράφηση και τη βιντεοσκόπηση του, κατά τη διάρκεια των διαδρομών και των απονομών, για διαφημιστικούς σκοπούς, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από την όποια δημοσίευση του υλικού.

28. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Διοργάνωση δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να κάνει γνωστά σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία των αθλητών, που υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. Σεβόμενη τη σχετική νομοθεσία και θεωρώντας απόλυτη ηθική υποχρέωση της την διατήρηση της μυστικότητάς τους, διατηρεί τα στοιχεία των αθλητών μυστικά και σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον.

Δημοσιεύσιμα είναι μόνο το ονοματεπώνυμο του αθλητή, η πόλη κατοικίας του , η ηλικία του (για τον καθορισμό της κατηγορίας) και, εφόσον υποβληθούν από τον ίδιο, η φωτογραφία του, τυχόν προσωπική ιστοσελίδα και αθλητικό βιογραφικό.

29. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το αθλητικό γεγονός LESVOSTRAIL 2018, έχει τρείς επιτροπές.

Την Επιτροπή Διοργάνωσης, υπεύθυνη για οποιοδήποτε ζήτημα οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητικού γεγονότος, όπως το σύστημα χάραξης των διαδρομών και παρακολούθησης όλων των τεχνικών προδιαγραφών του αγώνα όπως: οι ομάδες εθελοντών, η ασφάλεια, η τροφοδοσία, τα παράλληλα γεγονότα, η γραμματεία του αγώνα κ.α. με επικεφαλής τον τεχνικό σύμβουλο -Υπεύθυνο Παρακολούθησης, Ασφάλειας και Εθελοντών.

Την Αγωνόδικο Επιτροπή (κριτές) που φέρει την ευθύνη του Αθλητικού-Αγωνιστικού χαρακτήρα του LESVOSTRAIL 2018, πιστοποίηση της χρονομέτρησης και κατάταξης των αθλητών όλων των κατηγοριών (LESVOS TRAIL-LESVOS RUNNING-MOLYVOS NIGHT RUNNINGVAFIOS PETRA LIGONA WALKLESVOS FAMILY TRAILLESVOSkids), σύμφωνα με το προεπιλεγμένο (βασικό) ηλεκτρονικό σύστημα χρονομέτρησης σύστημα κατηγοριών με επικεφαλής τον Τεχνικό της Σύμβουλο-Υπεύθυνο κριτών.

Την Επιτροπή Ενστάσεων που αποτελείται από τον Υπεύθυνο Κριτών, τον Υπεύθυνο Διοργάνωσης και τον/τους υπεύθυνο/ους σταθμού, όπου δηλώνεται το τυχόν συμβάν που χρήζει εξέτασης.

30. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι διοργανωτές του αγώνα διατηρούν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον αθλητή να ολοκληρώσει την διαδρομή, αν υπάρχει σχετική γνωμάτευση του ιατρού του αγώνα. Οι διοργανωτές του αγώνα δεν ευθύνονται για τον θάνατο, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση.

Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.

31. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων κανονισμών διεξαγωγής της εκδήλωσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα αλλοιώνει το ύφος της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΡΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 15.04.2018, ΩΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.lesvostrail.eu