• 0
Λογότυπο

Looking for Δραστηριότητες σε Πέτρα...

it will take a couple of seconds

Αναζήτηση Δραστηριότητας

3 δραστηριότητες σε Πέτρα Αλλαγή αναζήτησης

    <li class="booking-item post-33162 st_activity type-st_activity status-publish has-post-thumbnail hentry attractions-shopping-el attractions-1575" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <div class="booking-item-img-wrap st-popup-gallery"> <a href="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1.jpg" class="st-gp-item"> <img width="180" height="135" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-180x135.jpg" class="attachment-180x135x1 size-180x135x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-180x135.jpg 180w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-360x270.jpg 360w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-98x74.jpg 98w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a><div class="booking-item-img-num"><i class="fa fa-picture-o"></i>9</div> <div class="hidden"> <a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/canakkale-17AVM-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/canakkale-17AVM-inside-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/canakkale-miraret-yali-cami-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/canakkale-trojan-horse-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Aynali-carsi-Passage-1-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Canakkale-clock-tower-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Tarihi-Saat-Kulesi-Çanakkale-800x600.jpg'></a> </div> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="booking-item-rating"> <ul class="icon-group booking-item-rating-stars"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <span class="booking-item-rating-number"><b>0</b> των 5</span> <small> (καμία κριτική) </small> </div> <a class="" href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/canakkale-shopping-tour/"> <h5 class="booking-item-title">Εκδρομή στο Canakkale & Εμπορικό Κέντρο</h5> </a> <p class="booking-item-address"> <i class="fa fa-cogs"></i> Είδος Δραστηριότητας Συγκεκριμένη Ημέρα </p> <p class="booking-item-description"> Daily trip to Turkey for shopping at the Town of Canakkale </p> </div> <div class="col-md-3"> <span class="booking-item-price-from">Από</span> <span class="text-lg lh1em item "> €20,00</span> <br> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/canakkale-shopping-tour/"><span class="btn btn-primary btn_book">Κάνε κράτηση</span></a> </div> </div> </li> <li class="booking-item post-33307 st_activity type-st_activity status-publish has-post-thumbnail hentry attractions-shopping-el attractions-1575" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <div class="booking-item-img-wrap st-popup-gallery"> <a href="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2.jpg" class="st-gp-item"> <img width="180" height="135" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-180x135.jpg" class="attachment-180x135x1 size-180x135x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-180x135.jpg 180w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-768x576.jpg 768w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-600x450.jpg 600w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-360x270.jpg 360w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-98x74.jpg 98w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2.jpg 800w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a><div class="booking-item-img-num"><i class="fa fa-picture-o"></i>6</div> <div class="hidden"> <a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/novada2_1-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/novada-logo-1-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-Shopping-1-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-3-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/novada1-1-800x600.png'></a> </div> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="booking-item-rating"> <ul class="icon-group booking-item-rating-stars"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <span class="booking-item-rating-number"><b>0</b> των 5</span> <small> (καμία κριτική) </small> </div> <a class="" href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-novada/"> <h5 class="booking-item-title">Εκδρομή στο Εμπορικό Κέντρο Novada</h5> </a> <p class="booking-item-address"> <i class="fa fa-cogs"></i> Είδος Δραστηριότητας Συγκεκριμένη Ημέρα </p> <p class="booking-item-description"> </p> </div> <div class="col-md-3"> <span class="booking-item-price-from">Από</span> <span class="text-lg lh1em item "> €10,00</span> <br> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-novada/"><span class="btn btn-primary btn_book">Κάνε κράτηση</span></a> </div> </div> </li> <li class="booking-item post-33170 st_activity type-st_activity status-publish has-post-thumbnail hentry attractions-ancient-places-el attractions-1603 attractions-cultural-el attractions-landmarks-el" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="row"> <div class="col-md-3"> <div class="booking-item-img-wrap st-popup-gallery"> <a href="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3.jpg" class="st-gp-item"> <img width="180" height="135" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-180x135.jpg" class="attachment-180x135x1 size-180x135x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-180x135.jpg 180w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-360x270.jpg 360w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-98x74.jpg 98w" sizes="(max-width: 180px) 100vw, 180px" /></a><div class="booking-item-img-num"><i class="fa fa-picture-o"></i>15</div> <div class="hidden"> <a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Ancient-Roman-rock-amphitheater-in-Troy-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Antik-kent-Truva-2-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Antik-kent-Truva-kutsal-alan-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Antik-kent-Truva-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Assos-Behramkale-satıcılar-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Assos-Resim-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Assos-ruin-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Doğu-duvarı-ve-antik-kent-Truva-bir-geçit-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Ruined-Athena-Temple-in-Assos-Turkey-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/The-entrance-to-Troy-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Tiyatro-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Troy-archaeological-site-Sanctuary-800x600.jpg'></a><a class='st-gp-item' href='https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Troy-800x600.jpg'></a> </div> </div> </div> <div class="col-md-6"> <div class="booking-item-rating"> <ul class="icon-group booking-item-rating-stars"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <span class="booking-item-rating-number"><b>0</b> των 5</span> <small> (καμία κριτική) </small> </div> <a class="" href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/troy-daily-tour/"> <h5 class="booking-item-title">Αρχαία Τροία Ημερησία</h5> </a> <p class="booking-item-address"> <i class="fa fa-cogs"></i> Είδος Δραστηριότητας Συγκεκριμένη Ημέρα </p> <p class="booking-item-description"> </p> </div> <div class="col-md-3"> <span class="booking-item-price-from">Από</span> <span class="text-lg lh1em item "> €49,00</span> <br> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/troy-daily-tour/"><span class="btn btn-primary btn_book">Κάνε κράτηση</span></a> </div> </div> </li>

3 δραστηριότητες σε Πέτρα . Showing 1 - 3

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε; Try your search again