• 0
Λογότυπο

Looking for Δραστηριότητες...

it will take a couple of seconds

Αναζήτηση Δραστηριότητας

9 δραστηριότητες Αλλαγή αναζήτησης

<div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/arion-academy-meriki-simmetochi/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/36497885735_f715fc3a09_b-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/arion-academy-meriki-simmetochi/" class="text-darken"> Arion Academy Μερική συμμετοχή </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €55,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/arion-academy-pliris-simmetochi/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/36498025355_ccb2564513_b-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/arion-academy-pliris-simmetochi/" class="text-darken"> Arion Academy Πλήρης συμμετοχή </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €70,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-open-race-2018-eggrafes/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/MTB-Ticket_open-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-open-race-2018-eggrafes/" class="text-darken"> MOLYVOS URBAN MTB OPEN Race 2018 Εγγραφές </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €10,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-races-xco-2018-eggrafes/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/MTB-Ticket_uci-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-races-xco-2018-eggrafes/" class="text-darken"> Molyvos URBAN MTB Races XCO 2018 Εγγραφές </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €25,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-races-xco-2018-package-2days/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/MTB_2017_09-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/MTB_2017_09-260x190.jpg 260w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/MTB_2017_09-220x160.jpg 220w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/molyvos-urban-mtb-races-xco-2018-package-2days/" class="text-darken"> Molyvos URBAN MTB Races XCO 2018 Πακέτο 2ημερών </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €50,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/troy-daily-tour/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-260x190.jpg 260w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Truva-Giriş-at-3-220x160.jpg 220w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/troy-daily-tour/" class="text-darken"> Αρχαία Τροία Ημερησία </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €49,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/canakkale-shopping-tour/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-260x190.jpg 260w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Türkiyede-ahşap-Truva-atı-1-220x160.jpg 220w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/canakkale-shopping-tour/" class="text-darken"> Εκδρομή στο Canakkale & Εμπορικό Κέντρο </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €20,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="feature_class st_featured featured">Προτεινόμενο</div> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-novada/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" srcset="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-260x190.jpg 260w, https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/Novada-website-2-220x160.jpg 220w" sizes="(max-width: 260px) 100vw, 260px" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%ad%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%bf-%cf%84%ce%b7%cf%82-novada/" class="text-darken"> Εκδρομή στο Εμπορικό Κέντρο Novada </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €10,00</span> </span> </p> </div> </div> </div> <div class="col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 list_tour style_box has-matchHeight" itemscope itemtype="http://schema.org/TouristAttraction"> <div class="thumb"> <header class="thumb-header"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/monasteries-and-tourism/" class="hover-img"> <img width="260" height="190" src="https://www.lesvorama.gr/wp-content/uploads/4_1399907594-260x190.jpg" class="attachment-260x190x1 size-260x190x1 wp-post-image" alt="Everything about Lesvos Island !!!" loading="lazy" /> <h5 class="hover-title-center">Κάνε κράτηση</h5> </a> </header> <div class="thumb-caption"> <ul class="icon-group text-tiny text-color"> <li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li><li><i class="fa fa-star-o"></i></li> </ul> <h5 class="thumb-title"> <a href="https://www.lesvorama.gr/el/activity/monasteries-and-tourism/" class="text-darken"> Μοναστήρια & Τουρισμός </a> </h5> <p class="mb0"> <small><i class="fa fa-map-marker"></i> Άγιος Ραφαήλ, Μανταμάδος, Σκάλα Σκαμνιάς, Μόλυβος, Πέτρα </small> </p> <p class="mb0 text-darken"> <span class="text-lg lh1em text-color"> <span class="text-lg lh1em item "> €35,00</span> </span> </p> </div> </div> </div>

9 δραστηριότητες . Showing 1 - 9

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε; Try your search again